Omsorg och stöd

Publicerad den

Familjehem & jourhem sökes

Familje-och utbildningsförvaltningen söker Familjehem & jourhem.

Familjehem & jourhem

Svårigheter i familjen kan göra att barn och unga för en kortare eller längre tid behöver bo i en annan familj.

Barn som placeras i familjehem har olika behov beroende på situation och bakgrund. De kan vara placerade olika länge, allt från kortare tid till flera år.

Det här ingår i uppdraget

Att vara familjehem innebär som det låter att vara barnets familj. I praktiken betyder det att hjälpa och stötta barnet med vardagliga saker. Utöver det som ingår i vardagssysslor behöver en familjehemsförälder stödja barnet i att ha kontakt med sina föräldrar och även ha kontakt med myndigheter. Som familjehemsförälder är man inte vårdnadshavare. Det betyder att stora beslut som rör barnet fattas av barnets vårdnadshavare, god man för ensamkommande barn eller i vissa fall socialnämnden.

Krav på familjehem

Nya familjehem ska utredas av socialnämnden. I utredningen bedömer de din eller er livssituation, inställning till uppdraget och omsorgsförmåga. De kommer att behöva inhämta information från olika register som polisens belastningsregister, det register som finns hos kommunens socialtjänst, register från kronofogdemyndigheten samt från Försäkringskassan. Socialnämnden erbjuder familjehemmet utbildning, stöd och handledning i uppdraget.

Jourhem & Nätverkshem

Ett jourhem är ett familjehem som med kort varsel kan ta emot barn eller ungdomar som behöver omedelbart skydd eller stöd. Barnet bor i jourhemmet en kortare period, ofta i väntan på ett familjehem. Släkting och nätverkshem kallas familjer i barnets nätverk som kan vara aktuella för uppdrag som familjehem. I första hand ska socialtjänsten ta reda på om barnet kan bo hos en släkting eller någon i nätverket.

För intresseanmälan och ytterligare information om uppdragen kontakta:
Gunilla Hellbergh, familjehemssekreterare
0240 – 66 02 46
gunilla.hellbergh@smedjebacken.se

eller kontakta IFO:s reception:
0240 – 66 03 35

Sidan senast uppdaterad: