Barn och utbildning

Publicerad den

Toppbetyg för kommunens grundskolor

Varje år sammanställs resultatet för grundskolorna i alla landets kommuner i en ranking. I år placerar sig Smedjebackens kommun på plats 24 av landets 290 kommuner. Det är bäst i Dalarna!

Rankingen genomförs årligen av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och gäller det sammanvägda resultatet i grundskolan för kommunala skolor. Kommunens placering i rankingen har förbättrats avsevärt senaste åren.

Resan uppåt inleddes 2015 när man klättrade från 256:e till 190:e plats. Kommunen har som mål att ligga topp 100 i den här mätningen, ett mål som uppfylldes 2019 när man hamnade på plats 52.

Bäst i Dalarna

Resan uppåt har fortsatt. Årets ranking placerar alltså kommunens skolor på en fantastisk 24:e plats av landets 290 kommuner. Det är det bästa resultatet i Dalarna och kommunens högsta placering någonsin.

- Det är viktigt för oss att se att vi ligger på en stabilt hög nivå över tid. Framgångarna beror till stor del på det goda arbetet som varje dag bedrivs inom vår barnomsorg, fritids, elevhälsa och grundskola. Det bygger på en stabil organisation med ett helhetstänk och kompentent personal som varje dag arbetar för att våra barn och elever ska lyckas, säger Matilda Kilström, ordförande i familje- och utbildningsnämnden.

 

Sidan senast uppdaterad: