Kommun och politik

Publicerad den

Budget 2023

På kommunfullmäktige 21/11 klubbade man igenom budget 2023 plan 2024–25. Budgeten innehåller flertalet satsningar, bla på vägunderhåll och äldreomsorg.

Härifrån kommer pengarna

Kommunen får den största delen av sina intäkter, från kommunalskatten. För nästa år beräknas denna intäkt bli ca 575 miljoner kr. Förutom skatter och statsbidrag får kommunen in pengar från dem som använder kommunens tjänster till exempel de som ansöker om bygglov, har barn i förskolan eller bor på kommunens olika äldreboenden.

Till det här används pengarna

För varje 100 kronor som du betalar i skatt beräknas dessa fördelas så här under nästa år:

Varför måste kommunen gå med överskott?

En kommun ska ha en ”god ekonomisk hushållning” i sin verksamhet enligt kommunallagen. En kommun får under ett år inte använda mer pengar än den får in under året.

Kommunfullmäktige i Smedjebackens Kommun har beslutat att kommunen ska redovisa ett överskott på 3 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag, ca 23 miljoner kronor per år. Att budgeten har ett överskott är viktigt eftersom det finns behov av satsningar på investeringar utan att behöva låna pengar och att det finns många osäkra faktorer i en kommuns ekonomi. Därför behövs marginaler för att kunna parera oförutsedda händelser.

Satsningar

Satsningar i budget 2023 och plan 2024-2025

 • Jämlik förskola och skola
  De kommande tre åren läggs 3 miljoner per år extra för att hjälpa alla elever i grundskolan att gå ut 9:an med godkända betyg.

 • Fortsatt satsning på äldreomsorgen
  Storsatsningen på äldromsorgen i kommunen fortsätter. Mer personal samt utbildning till de som ännu inte är undersköterskor är i fokus.

 • Underhåll av vägar
  Vi satsar på ökat vägunderhåll av det eftersatta vägnätet de kommande tre åren.

 • Förstärkt bemanning av fritidsgårdarna
  Vi uttökar satsningen på fritidsgårdarna i Smedjebacken och Söderbärke. Det möjliggör ökade öppetider och en flytt till nya lokaler för fritidsgården i Smedjebacken.

 • Lunchservering på Hedgården
  Satsningen på lunchservering för 67+ på Hedgården i Söderbärke som testats under 2022 blir permanent under 2023.

 • Familjecentral 2024
 • Demensvårdsplatser 2025

Hör kommunalråd Fredrik Rönning berätta mer om budgeten:

Sidan senast uppdaterad: