Boende och miljö

Publicerad den

Ombyggnad av Sparrmans väg

Sparrmans väg kommer att byggas om med start 17 oktober. Vägen kommer att smalnas av något och ge plats för en 2,5 meter bred gång- och cykelväg. Arbetet kommer färdigställas senast våren 2023.

Under arbetet kommer vägen att vara stängd för genomfart. Samtliga boende och verksamheter kommer att kunna ta sig fram till sina fastigheter.

Kontakt

Göran Pålsson

Gatuchef

0240-66 05 10

Sidan senast uppdaterad: