Boende och miljö

Publicerad den

Åtgärder för att spara energi – Vad gör kommunen?

Frågor som rör energi och elförbrukning är en fråga som diskuteras. Vad behöver vi göra? Vad kan vi göra? 30 september antogs en ny lag om krisintervention på elmarknaden i EU om att alla länder ska minska sin elförbrukning med 5% under högintensiva timmar. Detta påverkar oss alla och vi behöver gemensamt hjälpas åt.

I kommun arbetar vi med att se över vad vi kan bidra med och under flera år har kommunen arbetat med insatser för att hitta energisparande åtgärder för att minska elförbrukningen.

Byte av armaturer till ledljus i gatljusen är en del som skett sedan flera år tillbaka. Vi tillvara tar spillvärmen från industriföretaget Ovako som blir till uppvärmning i fjärrvärmenätet till fastigheter både för privatpersoner och kommunala fastigheter med flera. Vi har egen produktion i vind-, sol- och vattenkraft som värmer upp fastigheter, exempel Solgårdens demensboende och Strandängens förskola.

Just nu arbetar vi med:

 • Att byta ventilation och styr- och regleringsutrustning.
 • Tilläggsisolera vindsutrymmen.
 • Se över vilka andra uppvärmningsmöjligheter som finns och kunna installera exempelvis bergvärme och fjärrvärme i fler fastigheter.

På gång är:

 • Under slutet av 2022 och 2023 kommer installation av individuell temperaturmätning av allmännyttans lägenheter att ske.
 • Energioptimering i kommande lokaler för barn – och ungdomshälsan.

Diskussioner pågår i kommunens verksamheter hur vi tillsammans kan tänka för att minska energiförbrukningen. Här nämns bland annat:

 • Sänka innetemperaturer
 • Motorvärmaruttag utreda om alla är tidsstyrda.
 • Diskmaskin och matvärmare startas vid behov och inte långt i förväg.
 • Hur ser lokalutrymmena ut? Går det att optimera och man sitter fler eller samnyttjar lokaler? Tomma lokaler kan då temperaturen sänkas eller stängas av.
 • Belysningen släcks automatiskt när ingen person är i rummet samt ha sektioner av belysning i ett rum i stället för att stora ytor tänds.
 • Fasadbelysning, minska tiden då de är i bruk.

Energimyndigheten

Energimyndigheten har på sin webbplats flera förslag hur just du och jag kan bidra för att minska förbrukningen. Du kan också läsa om varför vi ska spara på el och det finns tips, frågor och svar att ta del av.

Energi - och klimatrådgivare

Du kan också ta kontakt med vår gemensamma Energi och Klimatrådgivare, Jakob Holgersson i Smedjebacken-Ludvika på telefon: 0240-860 00 eller kom in och prata med Jakob. Han finns på plats i kommunhuset, Smedjebacken Tisdagar, jämna veckor mellan kl. 09.00-15.00.


Sidan senast uppdaterad: