Kommun och politik

Publicerad den

Mobilt medborgarkontor/bokbuss på gång

För att ännu bättre nå ut med samhällsservice i hela kommunen har ett arbete inletts för att framöver kunna erbjuda besök av ett kombinerat mobilt medborgarkontor/bokbuss.

Evamari Anestedt, Marie Larsdotter och Carin Runeson visar upp den typ av bil som kan tänkas bli lösningen för det mobila medborgarservice/bokbussen.

Ambitionen är att kunna möta kommuninvånarna mer regelbundet runtom i hela kommunen med en mobil lösning där servicefrågor och bibliotekstjänster kommer mötas. Nyligen beviljades projektet 700 000.kr i stöd från Statens kulturråd.

- Det är fantastiskt att Statens kulturråd stöttar oss i detta arbete. Det ger oss bra förutsättningar, säger kommunfullmäktiges ordförande Carin Runeson.

Först ska en genomlysning ske hos biblioteket samt medborgarservice för att visa på vem som gör vad i dagsläget och hur samarbetet bör se ut framöver. En extern projektledare kommer att genomföra uppdraget som ska utmynna i en rapport i slutet av november i år. Samtidigt ska en undersökning ske vad medborgarna efterfrågar i form av tjänster.

- 2019 genomfördes en medborgardialog i kommunens byar som visade på att det fanns ett tydligt önskemål om utökad service och uppsökande verksamhet med möjlighet till personlig kontakt, säger Marie Larsdotter, chef för biblioteken.

En del av uppdraget kommer även bli att på olika sätt värna det finska språket och tillhandahålla information på finska inom ramarna för kommunens plikter som finskt förvaltningsområde.

- En mobil enhet med både biblioteks- och medborgarservice skulle medföra ett ökat och mer strukturerat samarbete mellan de båda verksamheterna som gemensamt skulle kunna jobba för en ökad service och ett mer demokratiskt jämlikt medborgarskap, avslutar Evamari Anestedt, chef för medborgarservice.

Sidan senast uppdaterad: