Boende och miljö

Publicerad den

SCB:s Medborgarundersökning 2022

Nu är det dags för SCB:s årliga medborgarundersökning där invånarna får möjlighet att tycka till om hur det är att leva och bo i sin kommun. Smedjebacken är en av 137 kommuner som deltar. Är du en av de slumpvis utvalda för undersökningen? Svara gärna på enkäten.

SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i sin kommun. Det finns bland annat frågor om vilket inflytande man upplever att man har. Undersökningen ger även svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter.

Genom undersökningen kan vi både följa Smedjebackens kommuns utvecklingen över tid, jämföra oss med andra kommuner och med riket som helhet.

Vem får delta och hur?

Det är slumpen som avgör vem som får svara på enkäten. Är du en av de utvalda kommer du att få hem ett informationsbrev i din brevlåda. Du kan själv välja om du vill besvara enkäten på papper eller via webben. I brevet finns inloggningsuppgifter om du vill besvara enkäten digitalt.

Resultatet ger viktig vägledning

Resultatet presenteras i december och ligger till grund för politikers och tjänstemäns arbete i att förbättra servicen i kommunen, men också demokratin i stort. Årets insamlingsperiod pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.

Mer information om undersökningen finns på SCB:s webbplats:

SCB:s medborgarundersökningLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Statistikdatabasen - Välj tabell (scb.se) Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: