Omsorg och stöd

Publicerad den

Toppbetyg i enkätundersökning av äldrevården i kommunen

Resultatet av en nyligen publicerad enkätundersökning av äldrevården i Smedjebackens kommun visar positiva siffor för äldrevården.

”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” är en rikstäckande enkätundersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden som årligen genomförs av Socialstyrelsen. Syftet är att ge enskilda äldre en röst och att ta fram kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån de äldres perspektiv.

Personer, 65 år och äldre, som den 30 september 2021 hade hemtjänst eller bodde på särskilt boende har fått möjlighet att besvara en enkät. Nyligen publicerade Socialstyrelsen resultatet av undersökningen som visar på positiva siffror för både våra kommuninvånare med hemtjänst såväl som särskilt boende.

På frågan ”Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende?” svarar 95% Mycket nöjd / Ganska nöjd. Det är 5:e högsta siffran i Sverige.

Omsorgsnämndens ordförande Monica Forsgren gläds åt resultatet:

- Helt fantastiskt kul att läsa resultatet av den här undersökningen. Det visar att den stora satsningen vi gjort och fortsätter göra på äldreomsorgen i kommunen börjar ge resultat för våra invånare, säger Monica.

Ta del av resultatet av enkätundersökningen från Socialstyrelsen:

Sidan senast uppdaterad: