Arbete och näringsliv

Publicerad den

Smedjebackens kommun med unik satsning mot framtida solcellsparker

Som första kommun i landet antog Smedjebacken tidigare i somras en Solcellsplan. Syftet är att underlätta privata etableringar av solcellsparker på lämpliga områden på kommunens mark.

- Omställningsarbetet är allas vår skyldighet. Vi ska självklart vara med och bidra i den gröna omställningen, säger kommunalråd Fredrik Rönning.

Zinkhus AB:s solcellsanläggning på Vilmoren.

De senaste åren har ett flertal offensiva satsningar gjorts i Smedjebackens kommun mot ett fossilfritt samhälle. Att ge förutsättningar för klimatsmart energi, miljövänliga transporter och minskade giftutsläpp för kommunens invånare och företag är viktiga delar i samhällsplaneringen.

När kommunens Miljö- och byggnadsnämnd 15 juni fastslog den framtagna Solcellsplanen togs nästa viktiga steg. I planen har kommunens tjänstemän pekat ut kommunalägda markområden som skulle vara lämpliga att hyra ut till privata aktörer att uppföra solcellsanläggningar på.

Nio utpekade områden

För att bygga en lönsam solcellsanläggning bör inte markkostnaden vara för hög. Därför ska kommunen i första hand nyttja mark som inte har något annat användningsområde, eller där det går att kombinera solceller med annan verksamhet. Exempel på billig lämplig mark kan vara betesmark, kommunala deponier eller mark i anslutning till större vägar där ingen annan etablering kommer ske.

- Med den här planen pekar vi ut en riktning och visar för marknaden att vår kommun är perfekt lämpad för byggnation av solcellsparker. Det känns jättebra, utvecklar kommunalråd Fredrik Rönning.

Planen pekar ut nio områden i kommunen som är väl lämpade att uppföra solcellsparker på.

Fredrik Rönning berättar att intresset redan är stort.

- Ett flertal intressenter har redan hört av sig. Jag är övertygad om att ekokommunen Smedjebacken med denna satsning fortsätter gå i bräschen för omställningsarbetet och att vi inom kort kommer kunna köpa ännu mer miljövänligt lokalproducerad el härifrån, avslutar Fredrik Rönning.

Sidan senast uppdaterad: