Boende och miljö

Publicerad den

Fordonsladdare med hög kapacitet byggs i Smedjebacken

De senaste åren har flera omfattande satsningar kopplade till arbetet med klimatomställningen genomförts i Smedjebackens kommun. Inom kort påbörjas nästa steg när arbetet med att bygga tre laddstationer med kapacitet att ladda tunga fordon i anslutning till Riksväg 66 inleds.

Kommunalråd Fredrik Rönning, Smedjebacken Energis VD Cia Ferner Kny samt elnätschef Thomas Björnhager intill den plats där de nya laddarna ska uppföras.

Under våren startade ett projekt för kommunerna längst med Riksväg 66 där man gemensamt jobbar för att utveckla ladd-infrastrukturen längst med sträckningen.

Projektet avser att möjliggöra omställningen till hållbara godstransporter genom Dalarna från Surahammar i söder till Sälen i norr. Genom att erbjuda snabbladdning för tung trafik på strategiskt utpekade noder längs denna sträcka, kan allt fler lokala aktörer våga ställa om sin fordonsflotta till eldrift.

Malung-Sälens kommun samordnade en ansökan till Energimyndigheten om medel till projektet. I dagarna kom det glädjande beskedet att Energimyndigheten beviljat pengar för laddstationer i Malung, Vansbro och Smedjebacken.

Sju gånger snabbare än idag

För Smedjebackens del innebär det att en (1) laddstation om 3 laddstolpar med kapacitet för tung godstrafik kommer att byggas vid Gunnarsvägen, ett stenkast från Riksväg 66. På platsen fin idag en s.k. ”snabbladdare” med laddeffekt på 50kw/h. Den nya stationen kommer med sin kapacitet på 350/kW alltså kunna erbjuda sju gånger hastigheten.

- Vi har jobbat hårt i många år med att göra vårt för att bidra till att minska oljeberoendet i samhället, och det här är ytterligare ett steg i den riktningen. Det känns jättebra kunna fortsätta satsa, berättar kommunalråd Fredrik Rönning.

Thomas Björnhager, elnätschef på Smedjebacken Energi Nät utvecklar varför han tror Energimyndigheten fattade tycke för Smedjebackens del av ansökan:

- Sannolikt så har man tagit fasta på den nära anslutningen till riksvägen samt den idag redan befintliga laddstrukturen vi har här. Det är en perfekt plats för att utveckla den här tekniken längst den här sträckningen helt enkelt, konstaterar Thomas.

Totalt kommer byggnationen att kosta 9 miljoner kronor. Energimyndighetens stöd omfattar 100% av kostnaderna. Ambitionen är att kunna öppna den nya stationen sommaren 2023.

Sidan senast uppdaterad: