Arbete och näringsliv

Publicerad den

Motor-Ola och Smedjebackens kommun på väg att teckna reservationsavtal för industrimark

Ett enat samhällsbyggnadsutskott ställer sig positiva till att Markus Lindberg VD av Motor-Ola i Ludvika får teckna ett reservationsavtal på 23 000 kvadratmeter stor industrimark vid Vilmorens industriområde. Vid ett extra kommunstyrelsesammanträde under nästa vecka ska ett beslut fattas i frågan.

Fredrik Rönning, Roger Sjöberg och Markus Lindberg

Det handlar om planlagd industrimark som funnits till försäljning för etablering för någon form av industri. Markus Lindberg från Motor-Ola tog kontakt med Roger Sjöberg för ca 2 månader sedan för att se om det fanns mark och vilka möjligheter för en etablering det fanns. Processen har gått snabbt och nu kan ett avtal tecknas.

Markus på Motor-Ola räknar med att etablera sig i kommunen under 2023 om allt går i lås. Vilket innebär att verksamheten kommer närmare kunder som finns i Smedjebacken, Söderbärke och Fagersta. Företaget arbetar med återvinning och entreprenad med lyft, lastning, lossning och transport och vill komma närmare sina kunder på den här sidan av Ludvika och kunna tillgodose kunderna behov och få ner transporterna så mycket det går.

- Jag ser stora utvecklingsmöjligheter i Smedjebacken, säger Markus. Han nämner att arbetet med marklovsansökan pågår och att bygglovsansökan ska lämnas in senare.

Marken behöver avverkas från skogen som finns och ska förberedas för att ha verksamhet på plats med bland annat sorteringshall alternativt tält. Infarten till Nytäppsvägen ska också ses över.

- Under mina år som jag har arbetat på näringslivsenheten har jag aldrig upplevt ett så stort intresse som nu. Frågor inkommer och intresset för orten är stor. Smedjebacken-Ludvika är intressant som region och vi har ett gott samarbete och är väl förberedda att erbjuda planlagd mark, säger Roger Sjöberg, näringslivschef

Fredrik Rönning, Roger Sjöberg och Markus Lindberg

Fredrik Rönning, Roger Sjöberg och Markus Lindberg

Kontakt

Roger Sjöberg

Näringslivschef

0240- 66 01 80

Sidan senast uppdaterad: