Barn och utbildning

Publicerad den

Internationell skola kan starta läsåret 2023/24

VBU går vidare med planerna på en internationell skola. Redan till läsåret 2023/24 kan en engelskspråkig grundskola (F–9) och ett IB-program på gymnasiet vara i gång.

Den utredning som Göran Törnqvist och Mikael Johansson har gjort visar att intresset för en internationell skola i Västerbergslagen är stort, både i näringslivet och bland vårdnadshavarna.

– Det är jättestort. 740 vårdnadshavare svarade på den enkät vi skickade ut i Ludvika och Smedjebacken. 64 procent är intresserade av att ha sitt barn i en IB-skola. Tittar man på 50/50-skolan (engelskspråkig grundskola) är intresset ännu större. Där är 76 procent intresserade, berättar Göran Törnqvist.

Politiskt beslut

Med utredningen som grund har VBU:s direktion (politiska ledning) beslutat att gå vidare med planerna.

Med VBU som huvudman ska man ansöka om tillstånd att;

  • bedriva grundskola (F–9) enligt svensk läroplan med undervisning på engelska 50 procent av tiden och svenska 50 procent av tiden.
  • bedriva gymnasieskola på engelska enligt internationell läroplan (IB, International Baccalaureate).

Kan starta 2023

Båda ansökningarna ska gälla med start läsåret 2023/24.

– Målsättningen är att skolorna ska öppna då, säger Göran Törnqvist.

Närmast kommer operativa arbetsgrupper att bildas för att titta på bland annat lokalfrågan, personalförsörjningen och samarbetet med grundskolan.

International Baccalaureate

Mer information om International Baccalaureate finns i Utbildningsguiden på Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Sidan senast uppdaterad: