Arbete och näringsliv

Publicerad den

Positiva trender för företagsklimatet i Smedjebacken

Varje år får landets företagare möjlighet att bedöma det lokala förutsättningarna kring näringslivet i sin kommun genom att medverka i Svenskt Näringslivs enkätundersökning om företagsklimat. Årets resultat pekar på en fortsatt positiv trend för företagandet i Smedjebacken.

Enkätundersökningen genomförs årligen av branschorganisationen Svenskt Näringsliv och har i år besvarats av 32 000 företagare som gett sina synpunkter på attityderna till företagande, den egna kommunens service och bemötande samt upphandling.

Resultatet av enkätsvaren redovisas i en sammanfattande poängsättning mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt.

Årets resultat kring företagsklimatet i kommunen får det sammanfattande omdömet 3,81. Det är ett klart lyft från fjolårets 3,53. Rikssnittet ligger på 3,43.

 

Näringslivschef Roger Sjöberg är glad över de fina siffrorna:

- Det är givetvis jättekul att få ett kvitto på hårt arbete och att vi arbetar med rätt saker. Jag vet att det finns en hög ambition i organisationen att ge bra service, ett bra bemötande och att vara lösningsorienterade. Vi har också utvecklat ett fint samarbete intern som ger resultat på många plan, berättar Roger.

Läs mer om rankingen på sidan foretagsklimat.se Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: