Kommun och politik

Publicerad den

Dags att ansökan om stipendiefonder 2022

Ansökan om bidrag från familje- och utbildningsförvaltningens förvaltade stipendiefonder ska vara inkomna till Smedjebackens kommun senast den
15 februari 2022.

Barken

Endast sökande som uppfyller kriterierna för respektive stipendiefond kan godkännas.

  1. Otto Hedströms stipendiefond
    ”Belöning eller uppmuntran till elev som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärt flit, belöning till elev som ägnar arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, hjälp åt elev för studier eller studieresa inom eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling, förvärv av materiel eller andra saker. ”

  2. Hälsovårdsfond
    ”Utdelas till elev, lärare eller annan personal som stimulerat till en ökad förståelse bland skolungdomen för betydelsen av den enskilda människans aktiva medverkan till en sund utveckling på hälsovårdens olika områden i en vidare mening inom skolverksamheten, fritidsverksamheten, naturvården och samhällslivet i övrigt och som samtidigt medverkat till att vidareutveckla ett gott samarbete i dessa hänseenden mellan elever, lärare, föräldrar och olika av skolverksamheten berörda och intresserade organ inom samhället i övrigt. ”

Ansökan ska vara inkommen till Smedjebackens kommun, Familje- och utbildningsförvaltningen,
777 81 Smedjebacken senast 15 februari 2022.

Sidan senast uppdaterad: