Barn och utbildning

Publicerad den

Nu kan du ansöka om skolskjuts för ditt barn inför läsåret 21/22

Du som vårdnadshavare med barn i grundskolan, med undantag för elever i särskolan, ska ansöka om skolskjuts i vår nya e-tjänst. Inga skolkort kommer att skickas ut eller laddas på om inte en ansökan är gjord.

Ansökan görs via vår e-tjänst: ”Min skolskjuts”
https://etjanster.smedjebacken.se/ länk till annan webbplats

Ansökan för kommande läsår ska göras mellan 15/3 – 6/4 för att vara säker på att beslut om skolskjuts är klart till läsårets start i augusti 2021.
E-tjänsten kommer att finnas på kommunens hemsida från den 15 mars och inloggning sker med e-legitimation. Om du inte har någon e-legitimation skaffar du det hos din bank.

All information kring skolskjuts finns på: www.smedjebacken.se/skolskjuts
I dagsläget hänvisas familjehemsplacerade elever och personer med tillfälligt personnummer till ansökan på blankett. Blankett finns i vår E-tjänst och blankettportal:

Målsättningen med denna förändring är bland annat en bättre planerad busstrafik och därmed mindre miljöpåverkan samt sänkta kostnader.

Första skolkortet är gratis, därefter tar kommunen ut en administrativ avgift på 100 kr för varje borttappat/förstört skolkort.

Om du har frågor kan du kontakta skolskjutshandläggare via e-post:
skolskjuts@smedjebacken.se

Sidan senast uppdaterad: