Kommun och politik

Publicerad den

Kommunstyrelsen 9 februari 2021

Disponering av förfogandemedel med anledning av Coronapandemin, och förnyelse av avsiktsförklaring kring eventuell framtida etablering av datacenter på Röbacken.
Det var några av ärendena på bordet när Kommunstyrelsen (KS) sammanträdde 9 februari.

Disponering av kommunstyrelsens förfogandemedel med anledning av coronapandemin

För att ge bättre förutsättningar att möte de utmaningar som Coronapandemin ställer på de kommunala verksamheterna beslutade KS att anslå följande belopp från förfogandemedlen:

  • 1 mkr till anställning av fler vikarier med månadslön under perioden april till och med juni 2021 för att säkerställa bemanningen inom äldreomsorgen.
  • 500 000 kronor till omsorgen för att säkerställa att kommunens verksamheter har tillräckligt med skyddsutrustning.
  • 150 000 kronor till omsorgen för tillfälligt utökad assistans inom LSS.

Förnyelse av avsiktsförklaring med EcoDataCenter

Kommunens avsikt är att i samverkan med EcoDataCenter undersöka förutsättningarna för etablering av datacentertjänster på del av Röbackens industriområde.
Avsiktsförklaringen ska varje 12-månaders period ses över och revideras då förutsättningarna förändras.
I samband med denna revidering har kommunen i samverkan med EcoDataCenter gjort en geografisk beskrivning av hur placeringen och omfattningen av anläggningen kan se ut.

Samtidigt har man även gjort beskrivning av hur de olika kostnaderna ska fördelas. Det arbete som kommunen lägger ner kan nyttjas även vid andra etableringsförfrågningar.
KS beslutade att godkänna förnyelsen.

Sidan senast uppdaterad: