Barn och utbildning

Publicerad den

Dags att ansöka om stipendiefonder

Ansökan om bidrag från familje- och utbildningsförvaltningens förvaltade stipendiefonder ska vara inkomna till Smedjebackens kommun senast den
15 februari 2021.

Följande fonder finns att söka bidrag ur vid Familje- och utbildingsförvaltningen:

Otto Hedströms stipendiefond
”Belöning eller uppmuntran till elev som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärt flit, belöning till elev som ägnar arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, hjälp åt elev för studier eller studieresa inom eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling, förvärv av materiel eller andra saker. ”

Hälsovårdsfond
”Utdelas till elev, lärare eller annan personal som stimulerat till en ökad förståelse bland skolungdomen för betydelsen av den enskilda människans aktiva medverkan till en sund utveckling på hälsovårdens olika områden i en vidare mening inom skolverksamheten, fritidsverksamheten, naturvården och samhällslivet i övrigt och som samtidigt medverkat till att vidareutveckla ett gott samarbete i dessa hänseenden mellan elever, lärare, föräldrar och olika av skolverksamheten berörda och intresserade organ inom samhället i övrigt. ”

Sidan senast uppdaterad: