Barn och utbildning

Publicerad den

Distans- och närundervisning på Kyrkskolan och Bergaskolan

För att minska trängseln i skolorna har Kyrkskolan infört distans- och närundervisning för eleverna i år 8-9 och Bergskolans år 7-9 kommer att införa samma åtgärder.

Foto: Mostphotos

Distans- och närundervisning för år 8 och 9 på Kyrkskolan 18/1-29/1.

Under perioden 18/1-29/1 har Kyrkskolans elever i år 8 och 9 undervisning på distans och närundervisning (på skolan) under dessa veckor. År 9 kommer att läsa på distans 3 dagar per vecka och år 8, 2 dagar per vecka. År 7 har undervisning på plats på skolan eftersom de är nya på högstadiet och har stort behov av att vara på plats i skolan.

Förutom ovanstående så gäller:

  • Raster är utomhus
  • En klass i taget äter i matsalen och markeringar i golvet för att stå i kö
  • Schemat läggs om för att kunna hålla social distans
  • Undvika all fysisk kontakt
  • Sprida ut eleverna i klassrum och i grupprum
  • Vädra mellan lektionerna där det går
  • Sprita och tvätta händer

Distans- och närundervisning på Bergaskolan 25/1-8/2

25/1-8/2 bedrivs undervisningen på Bergaskolan för år 7-9 på distans och i närundervisning, det vill säga på skolan. Trots att man vidtaget åtgärder med hemområden och hemklassrum med mera ser man fortfarande att det är trängsel. Därför införs nu distans- och närundervisning för eleverna.

Eleverna blir indelade i två grupper i varje klass. Vilket innebär att grupp 1 är i skolan och grupp 2 har undervisning på distans. Sen byter man dagen efter och grupp 2 är på skolan och grupp 1 har distansundervisning osv. Det här gör att elevantalet halveras i alla lägen under skoldagen och det blir ca 110-115 elever per dag i skolan. I samråd med fackliga organisationer och personalgrupper beslutat om hur organisation för eleverna ska se ut för att undvika trängsel.

De elever som behöver vara i skolan pga stödbehov i någon form kommer att vara det. Beslut tas i samråd med vårdnadshavaren.

Båda besluten för Kyrkskolan och Bergaskolan är tagna i samråd med förvaltning och nämnd. Information har eller kommer att gått ut till vårdnadshavare.

Kontakt

Maria Ronsten

Förvaltningschef

0240-66 02 10

Sidan senast uppdaterad: