Omsorg och stöd

Publicerad den

Historisk satsning på äldreomsorgen i startgroparna

Smedjebackens kommun inleder 2021 med att rulla igång en omfattande satsning på äldreomsorgen. Den innefattar rejäla insatser för att öka arbetskvalitén för befintlig personal. Satsningen beräknas omfatta 5,8 miljoner per år.

Mycket händer i Smedjebackens kommun. En av de stora posterna i årets budget är en stor äldreomsorgssatsning. Redan under fjolåret smygstartade detta med Äldreomsorgslyftet där vi tillsammans med Ludvika kommun satsar stort på utbildning av undersköterskor.

Utöver det sköt kommunstyrelsen till 8 miljoner kronor för personalförstärkningar under 2020.

Heltidsprojekt 2021

Redan 2009 införde kommunen rätt till heltid. Det innebär precis som det låter, att medarbetarna ges möjlighet att jobba 100%. För att kunna ge så bra förutsättningar som möjligt för detta går heltidsprojektet in i en ny fas 2021. Den innebär b.l.a flera åtgärder för effektivare schemaläggning.

Medel har avsatts för att ge personalen tid att vara delaktiga i planeringen. Vidare har medel avsatts för en projektledare, samt för utbildningar och föreläsningar.
Målet är att få friskare medarbetare, lägre sjukskrivningstal, och mindre vikarietimmar i verksamheterna. Detta för att genom ökad kontinuitet få högra kvalitet, både för brukare och personal.

Sidan senast uppdaterad: