Barn och utbildning

Publicerad den

Inför skolstarten 11 januari

Kommunens båda högstadieskolor startar upp på plats i respektive skola men har beredskap för att snabbt kunna gå över till distansundervisning.

Pennor Foto: Mostphotos

Bergaskolan i Smedjebacken har gjort omfattande förändringar, där eleverna i respektive årskurs får hemområden och klasserna hemklassrum. På det här viset kommer de att kunna minska antalet möten samt hålla avstånden i korridorerna och eleverna får också nya skåp i sitt nya hemområde. Rasterna kommer att bedrivas utomhus.

Kyrkskolan i Söderbärke kommer också att starta upp på plats på måndag. Åtgärder tas för att sprida ut klasserna genom att dela upp klasserna och nyttja lokalerna fullt ut. Raster sker utomhus för åk 7-9 samt hålla distans i matsalen.

Båda skolorna kan snabbt ställa om till distansundervisning om så behövs och har testat det här en dag under våren och under hösten 2020.

Risk- och konsekvensanalyser och handlingsplaner har sedan i mars genomförts och setts över kontinuerligt för att vara anpassad efter aktuell situationen och har genomförts tillsammans med fackliga organisationer.

Planering pågår för att se över lunchtider för eleverna, för att anpassas efter de nya rutinerna.

Staben för pandemiplanering är informerad om de nya rutinerna.

Information om vad som gäller ges ut av rektor i respektive skola till elever, personal och vårdnadshavare.

Information om fjärr- och distansundervisning

Vid en presskonferens som skolminister Anna Ekström höll under torsdagen 7 januari meddelades att högstadieskolor från och med 11 januari får möjlighet till fjärr- eller distansundervisning. Det innebär att huvudmannen för grundskolan kan besluta om det ska användas fjärr- eller distansundervisning för att undvika trängsel i skolans lokaler och i kollektivtrafiken om det behövs för att kunna följa folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är samma möjligheter som finns för gymnasieskolor.

Men först måste huvudmannen se över att andra möjligheter, såsom att eleverna håller tillräckligt avstånd och visar det sig att det inte går så kan man gå över till fjärr- eller distansundervisning. Andra möjligheter kan vara att anpassa schemat med raster och skolluncher på olika tider, förlänga/förkorta skoldagen, eleverna går omlott eller andra åtgärder som kan vara aktuella för respektive skola. Skollagen säger att närundervisning är den som lämpar sig bäst för eleverna i allmänhet. När det gäller fjärr- eller distansundervisning bör huvudmannen därför även överväga om det är lämpligt att bedriva sådan undervisning med hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov.

Eftersom alla skolor har olika förutsättningar så kommer det med största sannolikhet att se olika ut på olika högstadieskolor. Man kan anpassa på olika sätt och erbjuda olika lösningar. Därför kan det komma att se olika ut på våra högstadieskolor.

Kontakt

Maria Ronsten

Förvaltningschef

0240-66 02 10

Sidan senast uppdaterad: