Barn och utbildning

Publicerad den

Fina betyg för Smedjebackens kommuns skolor i ny ranking

Lärarförbundets ranking ”Bästa skolkommun” är en undersökning som jämför alla 290 kommuner. Årets ranking placerar Smedjebackens kommuns skolor på plats 98. Ett rejält lyft på fjolårets placering 266.

Rankingen jämför landets 290 kommuner efter 10 kriterier. Syftet är att synliggöra och förstå skolans förutsättningar utifrån ett lokalt perspektiv.

Våra skolor kommer alltså på plats 98 av landets 290 kommuner. I länet kommer vi på fjärde plats av de 15 kommunerna. Snittplaceringen för kommunerna i Dalarna är 160 (av 290).
De 10 kriterierna innefattar bl.a. resurser till undervisning, lärartäthet, lärarlöner och andel godkända elever.

Som styrkor listas fullföljd gymnasieutbildning, friska lärare, lärartäthet och andel godkända elever.

I minuskolumnen återfinns b.l.a resurser till undervisningen och meritvärde i årkurs 9.

Maria Ronsten, förvaltningschef för familje- och utbildningsförvaltningen är nöjd över de fina resultaten;

- Jag är jätteglad att det går åt rätt håll! Ett bra betyg för det arbete vi gör. Vi jobbar tillsammans för att bli bättre hela tiden, säger Maria.

Sidan senast uppdaterad: