Arbete och näringsliv

Publicerad den

Nya regler för serveringsställen

Folkhälsomyndigheten har utfärdat nya regler för serveringsställen, restauranger, gatukök med flera. Reglerna gäller från och med 3 november.

Trängsel ska undvikas, precis som tidigare. Servering av mat eller dryck får endast ske till sittande gäster. Besökare kan få hämta mat vid en disk, buffé eller liknande, om det kan göras utan att det blir för trångt, och om avstånd till närmast sittande gäst är minst en (1) meter.

Om serveringsstället tar mot en grupp besökare, får antalet personer som sitter tillsammans aldrig överskrida åtta (8) personer. Om sällskapet är större än åtta personer, måste serveringsstället dela upp gruppen till mindre grupper om max åtta personer. Det ska också vara minst en meter mellan grupperna, även om de tillhör samma sällskap.

Kontakt

Kontakta oss

Miljö- och byggkontoret

Nämndadministratör

0240-660138

Sidan senast uppdaterad: