Arbete och näringsliv

Publicerad den

Utredning utmynnar i förbättrad näringslivsorganisation

Framväxtbolagets utredning av kommunens näringslivsorganisation resulterar bland annat i rekrytering av en ny näringslivschef och nya uppdrag till förvaltningschefen som ska främja kommunens näringslivsaktiviteter.

Vy över hamnen i Smedjebacken

Under våren har Ola Granholm, Framväxtbolaget i Dalarna AB på uppdrag av Smedjebackens kommun kartlagt och utrett hur kommunen i framtiden kan jobba med näringslivsfrågor.

Utredningen är nu klar och visar på ett förbättrat företagsklimat i kommunen och att företagarna överlag är nöjda med näringslivskontorets insatser de senaste åren. Det finns dock en önskan om att utveckla dialogen med kommunen, samt att kommunen och företagen tillsammans prioriterar och följer upp näringslivsaktiviteter. Utredningens avslutande rekommendationer togs varmt emot av t.f. förvaltningschef Jonas Källman och Samhällsbyggnadsutskottet, som under sammanträdet den 23 juni tog flera beslut med bakgrund i utredningen.

Förvaltningschef fick av utskottet i uppdrag att leda en arbetsgrupp som ska samordna kommunens samlade näringslivsarbete. Gruppen ska ha representanter för näringslivskontoret, miljö-och byggkontoret, kommunens bolag, Visit Dalarna och Samarkand.

Utskottet beslutade även att rekrytering av en ny näringslivschef ska påbörjas. Den kommande näringslivschefen kommer bland annat att ges i uppdrag att, i samverkan med företagarföreningarna, starta en samrådsprocess för att ta fram en gemensam agenda med företagarna.

För mer information om tjänsten, läs vidare i rekryteringsannonsen som just nu finns tillgänglig via kommunens rekryteringsverktyg, Webcruiterlänk till annan webbplats.

Är du intresserad av uppdraget som Smedjebackens nya näringslivschef?

Varmt välkommen med din ansökan senast den 31 juli.

Klicka här för att komma till rekryteringsannonsen till näringslivscheflänk till annan webbplats

Sidan senast uppdaterad: