Kommun och politik

Publicerad den

Samhällsbyggnads­utskottets möte 23 juni

Förlängning av avtal för kommunens fritidsgårdar, nya tomtmarker i Söderbärke och fortsatt satsning på byutveckling. Det var några av ärendena på bordet när Samhällsbyggnadsutskottet sammanträdde tisdagen den 23 juni.

Avtal förlängs för fritidsgårdsverksamheterna

Det är med glädje Samhälsbyggnadsutskottet meddelar att kommunens avtal med ABF Dala-Finnmark, Folkets Hus Smedjebacken och Föreningen Söderbärkeparken förlängs gällande våra fritidsgårdsverksamheter. Detta innebär att fritidsgårdarna i Folkets hus i Smedjebacken och Söderbärke kommer fortsätta sin verksamhet även under 2021 och 2022.

Som bakgrund till beslutet ligger en rapport skriven av fritidschef Siw Östlund i samverkan med ungdomsstrateg Matilda Kilström, som beskriver ett gott samarbete med fritidsgårdarna, fritidsgårdsföreståndare, ABF och Folkets-husföreningarna. Uppföljning och utvärderingar har skett kontinuerligt under 2019 och visar att fritidsgårdarna under året varit populära mötesplatser och gett möjlighet till nya möten mellan ungdomar, samt stimulerat och utmanat ungdomarna att prova på nya aktiviteter och upplevelser.

I snitt hade Smedjebackens fritidsgård Haket 269 besök i månaden och 20-40 besök per öppet tillfälle. Motsvarande siffror för Söderbärke Allra bästa fritidsgården är 170 besök i månaden och 10-30 besök per öppet tillfälle. Förhoppningen är att besöksantalet ska fortsätta vara stadigt och öka under 2020.

Fritidsgårdarna har öppet som vanligt över sommaren och välkomnar kommunens ungdomar enligt öppettiderna nedan.

Öppettider

Smedjebacken (Fritidsgården Haket)

Tisdag & torsdag kl. 15.00 – 20.00

Fredag kl. 15.00 – 22.00

Söderbärke (Allra bästa fritidsgården)

Måndag & onsdag kl. 15.00 – 20.00

Fredag kl. 15.00 – 22.00

Öppet längre vid skolavslutning, valborg etc.

Utarrendering av sjöbodar i attraktivt läge

Längs stranden mot Barken i By, nedanför reningsverket, har det under en tid funnits flera outnyttjade sjöbodar som nu börjat arrenderas ut till allmänheten. Bland annat handlar det om ”Nordlanderska potatiskällaren”, en större bod, två små bodar, samt de förråd som blev kvar efter att ”Väntkuren” flyttades till hamnen. Med en förhoppning att frambringa mer liv och rörelse i området, samt förhindra att sjöbodarna står tomma, gav Samhällsbyggnadsutskottet under förra vecka Tekniska kontoret i uppdrag att arrendera sjöbodarna till allmänheten. Uthyrningen utformas på ett årsbasis utan besittningsrätt.

”Det är en fantastisk möjlighet för de som normalt inte bor nära sjön att kunna få en liten plats att nyttja till vad de vill”, säger park- och skogschef Erik Blomquist.

Intresset för sjöbodarna har efter helgens artikel i DT varit stort bland kommunens invånare. För den som önskar att lämna intresse för att hyra en sjöbod finns möjligheten att skriva upp sig på Tekniska kontorets intresselista. Du blir då kontaktad om en bod skulle bli ledig.

”Området där bodarna ligger är jättefint, så jag är inte förvånad över att det är många som har hört av sig. Vi hoppas det blir uppskattat”, avslutar Erik.

Vid frågor om sjöbodarna på Bylandet eller önskan om att vara med på kommunens intresselista, vänligen kontakta Tekniska kontoret.

E-post: tekniska.kontoret@smedjebacken.se

Tomtmarker i Söderbärke

Då det idag inte finns kommunala villatomter till försäljning, har Tekniska kontoret tillsammans med Miljö- och byggkontoret nu fått i uppdrag att ta fram förslag på lämplig mark för byggande av bostäder i området. Några av de platser som ska studeras är östra sidan om Hökbacksvägen, västra sidan om Bergsmansvägen samt möjlighet för byggnation av flerfamiljshus vid trekanten. Förhoppningen är att det inom en snar framtid ska finnas villatomter till försäljning igen.

Fortsatt satsning på byutveckling

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade även om nya satsningar på byutveckling. Bland de föreningar och byalag som ansökt och fått medel beviljat för utveckling finns föreningen Vads Bystuga, Snöåns byalag, Björsjö samfällighetsförening och Huggnora-Tunkarlsbo byförening. Pengarna kommer bland annat gå till handikappanpassning av gården och parkeringen framför Vads Bystuga, samt en flytbrygga och trädäck vid badplatsen vid Snöåns byalag.

”Det är väldigt viktigt att det finns bra möjligheter till ett gott liv i hela kommunen. Byföreningarna är en viktig del i att utveckla kommunen och vi hoppas att det kommunala stödet kommer att stimulera till ännu mer aktiviteter runt om i kommunen”, säger kommunalråd Fredrik Rönning.

Som tidigare rapporterats har Smedjebacken sedan tidigare avsatt 500 000 för byutveckling under 2020. Klicka här för att se en videointervju med Fredrik som berättar mer om satsningen.

Ansökningar om byutvecklingsmedel skickas till fritidschef Siw Östlund på telefon 0240-66 04 00 eller via e-post: siw.ostlund@smedjebacken.se

Sidan senast uppdaterad: