Kommun och politik

Publicerad den

Grannkommunernas gemensamma IT-center i full gång

Sedan årsskiftet är Smedjebacken och Ludvika kommuns IT-avledningar sammanfogade till en. IT-center som den nya konstellationen heter har nu inlett arbetet med att gemensamt tillgodose grannkommunernas IT-behov.

IT-center invigs

Kontorskomplexet på Valla i Ludvika har sedan länge inhyst Ludvika kommuns IT-avdelning.
Vid nyår ökade personalstyrkan från 17 till 28 när Smedjebackens kommuns IT-personal gjorde resan över kommungränsen. Dessutom har en ny chef rekryterats, Anna Källsved som närmast kommer från en liknande befattning i Skellefteå kommun.

Syftet med sammanslagningen är att kunna stå starkare både vad gäller service och drift idag, men även att stå redo inför kommande utmaningar som väntar runt hörnet;
-Digitaliseringen pågår för fullt i vårt samhälle och detta ställer stora krav på oss som kommunala organisationer. När vi nu sammanför personalstyrkorna från Ludvika och Smedjebacken kan vi fördela resurserna på ett effektivt sätt samtidigt som vi breddar vår kompetens,
berättar Anna Källsved som är det nya IT-centrets chef.

Huvudkontoret för IT-center blir i Ludvika, men dagligen kommer någon/några från personalen befinna sig på arbetsplatser i Kommunhuset i Smedjebacken.

Sammanslagningen har politiskt inneburit att en gemensam nämnd skapats mellan de båda kommunerna. Servicenämnden som den heter består av kommunalråden från de respektive kommunerna, Fredrik Rönning och Leif Pettersson. Måndag 27/1 sammanträdde den nya nämnden för första gången varpå samarbetsavtalet officiellt undertecknades.

Personalenhar delats upp i olika team som ansvarar och sköter allt från stöd och support till drift och systemförvaltning.
Allt för att kunna leverera så bra service som möjligt till de kommunanställda.
- Vi har varit igång en månad nu och det känns riktigt bra, avslutar Anna Källsved.

Sidan senast uppdaterad: