Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Vindbruksplan

Vindbruksplanen pekar ut vilka områden i kommunen som kan vara lämpliga för vindkraft.

Planen är ett beslutsunderlag för bygglovsprövning, och för miljöanmälan när någon vill bygga vindkraftverk.  Planen är också ett underlag för kommunens ställningstagande för de vindkrafts-anläggningar som prövas av länsstyrelsen.
 
Kommunen har utgått från beräkningar av vindförhållanden, men tar också hänsyn till natur, kultur och närboende. Vindkraftverk ska placeras där de gör mest nytta och är till minst nackdel för andra intressen. Allmänheten, myndigheter och intresseorganisationer ska involveras i planeringen. Syftet är att underlätta för vindkraftsutbyggnaden i kommunen genom att i ett tillägg till översiktsplanen peka ut gynnsamma lägen för vindbruk med så få konkurrerande intressen som möjligt.

Nio områden i Smedjebackens kommun anses som lämpliga för vindkraft.

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-01
Webbredaktör: Barbro Halvarsson

Kontakt

Miljö-och byggkontoret
777 81  Smedjebacken
Tfn växel: 0240-66 00 00
Fax: 0240-742 43
miljobygg@smedjebacken.se

Besöksadress:
Malmgatan 14, Smedjebacken

Mer information