Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Vattenprovtagning

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det är därför viktigt att det vatten som vi dricker har en god kvalitet.

Bor man på landet har man i regel en enskild brunn eller en gemensam brunn med närboende. Fastigheter med enskild brunn svarar själva för att kontrollera att vattenkvalitén är bra och provtagning bör ske regelbundet. 

Vill du ta prov på vattnet i din egen brunn så ska du kontakta ett ackrediterat laboratorium, dessa kan du hitta på Swedacs hemsida. 

Du kan välja att göra mikrobiologisk analys och/eller kemisk analys. Den mikrobiologiska analysen ger svar på om bakteriehalten i vattnet är normal. Den kemiska analysen ger upplysningar om vattnets kemiska beskaffenhet t ex halten järn, mangan, nitrat, nitrit, fluorid och andra parametrar som har betydelse för vattnets kvalitet både hälsomässigt, tekniskt och estetiskt.

För att få en fullständig uppfattning om vattnets kvalitet bör både mikrobiologisk och kemisk analys genomföras. Beställ provtagningsflaskor från ett ackrediterat laboratorium. Dessa flaskor är steriliserade och behandlade för att proven ska bli representativa. Ska du ta både mikrobiologiskt och kemiskt prov så ska du ha flera olika flaskor. Vill du kontrollera radonhalten i ditt dricksvatten måste du ha ytterligare en provtagningsflaska.

Proven skickas sedan med posten till laboratoriet som genomför beställda analyser. Provsvaret kommer att skickas till dig som beställt provet. Det tar normalt några veckor innan resultatet är klart. Har du frågor om provresultatet kontaktar du i första hand laboratoriet eller i andra hand miljöenheten så kan du få hjälp att tolka resultaten. 

Provtagningen i enskilda brunnar betalas av den som beställer provet. Se respektive laboratoriums hemsida för prisuppgifter.

Har du funderingar kring kommunalt vatten kan du kontakta Wessman Barken Vatten & Återvinning ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Sidan senast uppdaterad: 2019-07-11
Webbredaktör: Lena Johansson

Kontakt

Miljö- och byggkontoret

E-post: miljobygg@smedjebacken.se

Besöksadress:                  Malmgatan 14, Smedjebacken

Mer information