Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Vatten och avlopp

Här får du information som rör vatten och avlopp. Om du har frågor om kommunalt vatten och avlopp, faktura eller abonnemang kontaktar du i första hand:                                                                                                               WessmanBarken Vatten & Återvinning AB (WBAB)
Kundtjänst
Tfn: 0240-309 90

Felanmälan

görs till WBAB:s kundtjänst,tfn 0240-30990, öppet mellan 09.00-15.00, lunchstängt 12.00-13.00.

Akuta fel

Vid akuta fel vid annan tid: på vatten och avlopp så ringer du  0240-30990 om du bor i Smedjebackens kommun.

Kommunalt vatten och avlopp

De flesta hushåll i Smedjebackens kommun är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet, VA-nätet.

WessmanBarken Vatten & Återvinning (WBAB).sköter VA-verksamheten i kommunen. Det är ett bolag som ägs gemensamt av Smedjebackens och Ludvikas kommuner.

Har du frågor om kommunalt vatten och avlopp, till exempel om anslutning, taxor och avgifter, kontaktar du Wessman Barken vatten och återvinning (WBAB).

Miljö- och byggkontoret kontrollerar hur vattenreningsverken och avloppsreningsverken sköts, bland annat genom att granska miljörapporter och verksamhetens egenkontroll.

Enskilt vatten och avlopp

Vid frågor om enskild vattenförsörjning eller enskild avloppshantering kontaktar du miljö- och byggkontoret. Telefon: vx. 0240-66 00 00  
E-post: miljobygg@smedjebacken.se
Öppettider mellan kl. 07.30-16.00. Lunchstängt 12.00-13.00

VA-plan

För närvarande pågår ett arbete med att ta fram en VA-plan för kommunen där en prioriteringsordning ska tas fram för de områden som idag inte har kommunalt vatten och avlopp. 

Sidan senast uppdaterad: 2020-07-03
Webbredaktör: Lena Johansson

Kontakt

Miljö- och byggkontoret

Tfn: 0240-66 00 00

E-post: miljobygg@smedjebacken.se

Besöksadress:                  Malmgatan 14, Smedjebacken