Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet

Blomlådor får placeras ut på bostadsgator efter beviljat tillstånd från Smedjebackens kommun för att förbättra trafiksäkerheten. Du som är boende på en villagata kan alltså verka för att dämpa hastigheten på gatan genom att placera ut blomlådor. Läs mer om regler och ansökan i dokumentet Regler och ansökan för utplacering av blomlådorPDF (pdf, 47 kB)

Hur är verkligheten?
Som bilförare i ett bostadsområde måste man tänka på att det kan finnas barn som kan rusa ut i gatan. Hastigheten måste vara mycket låg om man ska ha en rimlig chans att hinna stanna om något oväntat händer. Med en låg hastighet menar vi under 30 km/tim. Trots en så låg hastighet hinner bilen rulla minst 10 meter innan du har hunnit sätta foten på bromspedalen och fått stopp på bilen. Då kan det vara för sent.

Låg hastighet är viktigt

Låg hastighet är helt avgörande för om du som förare ska kunna undvika en olycka och för att minska de skador som uppkommer om olyckan är framme. Undersökningar visar att 10 av 100 fotgängare som blir påkörda av en bil riskerar att dödas om bilens hastighet är 30 km/tim. Håller bilen 50 km/tim ökar risken till nästan 90 av 100.

I trafiklagstiftningen läggs det ett stort ansvar på bilförarna att anpassa hastigheten till omständigheterna.

Oron för trafiken

Föräldrar känner en stark oro för att deras barn ska råka ut för en trafikolycka. I Sverige är de flesta olyckor med barn med dödlig utgång trafikolyckor. Föräldrar försöker sätta gränser för sina barns rörelsefrihet i närmiljön. De slits mellan att skydda dem genom regler och gränser samtidigt som de vill ge dem frihet att utvecklas. Frihet att röra sig i närmiljön har stor betydelse för barnens utveckling.

Trafikmiljön, i främst äldre villaområden, är skapad för vuxna för att vuxna lätt och snabbt ska kunna för-flytta sig. Här har vi konflikter mellan vuxnas bilintresse och barnens miljöintresse.

Barns beteende i trafiken

Barn kan inte prestera över sin mognadsnivå. Långt upp i åldrarna saknar de förutsättningar att visa ett trafiksäkert beteende. Det är även svårt att träna dem till detta i den komplexa trafikmiljö som finns. Barn har inte samma synfält, hörsel eller uppmärksamhet som en vuxen och man ska inte förvänta sig att ett barn uppträder konsekvent. Ena dagen kan barnet se på medan bilen kör förbi för att nästa dag göra något helt annat som att springa eller cykla över gatan till en kamrat utan att se sig för.

Vårt ansvar som vuxna

Vuxna har den kunskap och erfarenhet som barnen saknar och den kunskapen kan hjälpa oss som bilförare att förebygga olyckor. Därför ligger ansvaret på oss vuxna.

Vårt ansvar som förälder

Trots utplacering av blomlådor fritar det inte ansvaret för föräldrarna. Gatan är trots allt ingen lekplats.

Blomlådor får bli en verklighet

Ett långsiktigt mål med trafiksäkerhetsarbetet i bostadsområden är att skapa en fysisk trafikmiljö som innebär låga hastigheter. Kortsiktigt handlar det om blomlådor där boende känner en oro för sina barn.

Att ge boende en möjlighet och ansvar att bygga, sätta ut och sköta blomlådor under den del av året då barnen vistas mest ute är ett sätt att få en bättre trafiksäkerhet som utgår från barns perspektiv.

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-03
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Kontakt

Tekniska kontoret
Göran Pålsson
Gatuchef
Tfn:0240-66 05 10

tekniska.kontoret@smedjebacken.se

Mer information


Regler och ansökan för utplacering av blomlådorPDF (pdf, 47 kB)

Blomlådor ritningPDF (pdf, 266.7 kB)

Felanmälan
Tfn: 0240-66 01 13