Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Skrotbilar/flyttning av fordon

Kommunen har rätt att forsla bort "skrotbilar", långtidsuppställda fordon och fordon som utgör hinder eller trafikfara enligt "Lagen om flyttning av fordon i vissa fall.

Det är ett miljöbrott att överge sin uttjänta bil eller att förvara den på ett sätt som inte är förenligt med miljöbalken.

Skrotbilar klassas som farligt avfall, kvicksilver från en enda bil är tillräckligt för att förgifta en kvadratkilometer stor sjö.

Petroleumbaserade produkter som bensin, motoroljor och glykol förstör vattenkvalitén i sjöar, vattendrag och brunnar och tungmetaller som bly och kvicksilver bryts inte ned utan stannar kvar i marken och lagras i växter och organismer.

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-03
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Kontakt

Tekniska kontoret
Göran Pålsson
Gatuchef

Tfn:0240-66 05 10

tekniska.kontoret@smedjebacken.se

Mer information

Felanmälan
Tfn:  0240-66 01 13