Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Bestrida och överklaga parkeringsavgift

Om du anser att parkeringsanmärkningen på något vis är felaktig kan du till att börja med ansöka om rättelse. Det kan du göra genom att besöka polisstationen på orten där du har fått parkeringsanmärkningen, Smedjebacken (måndag förmiddag) och Ludvika. Ta med dig anmärkningen och förklara vad som har hänt.

Skriftlig anmälan

Om rättelse inte medges, måste du bestrida felparkeringsavgiften skriftligen. Bestridandet ska göras inom 6 månader från det att avgiften betalats eller kronofogdemyndigheten vidtagit åtgärder för indrivning av avgiften. Du bestrider parkeringsanmärkningen genom att skriva till polisen och redogöra för varför du anser att felparkeringsavgiften är felaktig. Glöm inte att lämna in eventuella bevis för att felparkeringsavgiften är felaktig, till exempel fotografier eller ett vittnesutlåtande. Ibland kan det vara bra att lämna in en skiss över hur parkeringsplatsen ser ut.

Överklaga till tingsrätten

Beslutar polisen att inte avskriva felparkeringsavgiften återstår möjligheten att överklaga till tingsrätten. Detta förfarande ska också göras skriftligen, och det är viktigt att du tar upp samtliga omständigheter och lämnar in de bevis som du vill att tingsrätten ska beakta. Tingsrätten avgör ofta ärendet på handlingarna, det vill säga genom att gå igenom det skriftliga material som du och polisen lämnat in och för att därefter fatta beslut på grundval av dessa. I vissa fall kan det vara bättre att ha en muntlig domstolsförhandling, till exempel om det finns ett vittne som kan redogöra för parkeringen. Vill du ha en muntlig domstolsförhandling innan ärendet avgörs är det viktigt att du yrkar detta i ditt överklagande till tingsrätten.

Att överklaga en felparkeringsavgift till tingsrätten är kostnadsfritt och i allmänhet inte förenat med några risker för ytterligare kostnader utöver själva felparkeringsavgiften.Sidan senast uppdaterad: 2016-06-22
Webbredaktör: Helena Caspersson

Kontakt

Tekniska kontoret
Tfn: 0240-66 00 00

Polisens öppettider i Smedjebacken och Ludvikalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster