Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Grävtillstånd och ta-plan (trafikanordningsplan)

Ska du gräva på kommunal mark måste du ha tillstånd av kommunen, tekniska kontoret.

Detta gäller vid all typ av kommunalägd mark så som gata, väg, gc-väg, gångväg, parkmark, skogsmark etc. Ansökan ska göras på blankett ansökan om grävtillstånd.

Ansökan ska göras till Smedjebackens kommun, tekniska kontoret senast 10 arbetsdagar före grävstart. Om det gäller schakt intill trafik skall ta-plan bifogas ansökan.

Exempel på ta-planer som kan vara lämpliga att använda finns att hämta under fliken ta-planer.

 


Sidan senast uppdaterad: 2019-10-03
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Kontakt

Tekniska kontoret
Göran Pålsson
Gatuchef
Tfn:0240-66 05 10
tekniska.kontoret@smedjebacken.se

Mer information

GrävbestämmelserPDF (pdf, 471.3 kB)

Ansökan om grävtillståndWord (word, 177.7 kB)