Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Taxa för avgifter inom kart- och mätverksamheten

Utritning av kartor                                                     

Vid tidskrävande åtgärder tas timersättning ut (t ex beskärning vid många utskrifter) Moms 25% tillkommer.

Utskrift på papper

Svart/vit

Färg

A2

75 kr

200 kr

A1

100 kr

350 kr

A0

150 kr

650 kr

 

Vi har samlat taxorna för vår kart- och mätverksamhet i två olika dokument.

I Taxa utstakning och mätning har vi taxor om:

  • Utstakning
  • Lägeskontroll

I Taxa kart- och mätverksamhet har vi samlat taxorna om:

  • Tillfälligt nyttjande av digitala och analoga kartor
  • Grundkarta för plan
  • Nybyggnadskarta
  • Stomnät
  • Tidersättning för uppdrag


Sidan senast uppdaterad: 2020-07-03
Webbredaktör: Lena Johansson

Kontakt

Miljö- och byggkontoret

Tfn: 0240-66 00 00

E-post: miljobygg@smedjebacken.se

Mer information