Smedjebackens kommun, till startsida

Samråd om ny kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering

Smedjebackens kommun har tillsammans med Ludvika kommun tagit fram förslag till gemensam avfallsplan för perioden 2018–2022. Fokus i planen är att det ska bli mindre avfall och att konsumtionen ska bli mer hållbar.
Planen är utställd för samråd från den 16 oktober till och med den 30 november 2017. Välkommen att lämna dina synpunkter på förslaget! 

Planen är en viktig del i kommunens miljöarbete och tydliggör riktlinjer och mål för avfallshanteringen. Alla kommuner ska enligt miljöbalken ha en avfallsplan. Avfallsplanen är en del av kommunens renhållningsordning och beslutas av kommunfullmäktige.

Förslaget till ny avfallsplan har utarbetats av Smedjebackens kommun och Ludvika kommun samt WessmanBarken Vatten & Återvinning i samverkan med övriga kommuner i Dalarna. Mycket i planen är därför lika för hela Dalarna. Åtgärderna som presenteras i förslaget är både länsövergripande och kommunspecifika. Du kan läsa förslaget i sin helhet på webbplatsen www.avfallsplandalarna.se . Planen finns även utställd på biblioteken.

Ta del av förslaget

  • Webb - Läs förslaget och lämna dina synpunkter på www.avfallsplandalarna.selänk till annan webbplats . Där finns alla Dalarnas avfallsplaner presenterade då webbplatsen är gemensam för alla kommuner i Dalarna.
  • Biblioteken- Förslaget finns också tillgängligt på biblioteken i Fredriksberg, Grängesberg, Ludvika, Nyhammar, Smedjebacken, Sunnansjö och Söderbärke.

Lämna dina synpunkter

Synpunkter på förslaget lämnas senast 30 november på webben, via e-post

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-17
Webbredaktör: Annelie Tjernström

Mer information

Erika Brömses
WessmanBarken Vatten & Återvinning AB (WBAB)
Tfn: 0240-309 04
erika.bromses@wbab.se