Smedjebackens kommun, till startsida

Samråd

Förslag till detaljplan för kv. Timmermannen, Smedjebacken

Huvudsyftet med planen är att tillmötesgå framtida behov av byggbar mark centralt i
Smedjebacken. Utifrån gällande detaljplan för Timmermannen 1 m.fl. är användningen av fastigheterna i dagsläget begränsad vad beträffar placering av byggnader och
tillåten verksamhet genom planbestämmelsen prickmark. Med en detaljplaneändring skapas förutsättningar för att kunna bebygga och nyttja kvarteret på ett mer
flexibelt sätt.

Aktuell detaljplan har stöd i översiktsplanen för Smedjebackens kommun, samt i
den fördjupade översiktsplanen för Smedjebackens tätort.

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att genomförandet av detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning behöver följaktligen inte göras.

Detaljplanengenomförs enligt Plan- och bygglagens regler för standard planförfarande.

Planförslaget finns tillgängligt för synpunkter under tiden 26 juni – 14 augusti på följande ställen:

  • Miljö- och byggkontoret, Malmgatan 14, Smedjebacken                       Lunchstängt alla dagar 12.00­ -13.00
  • öppet måndag – fredag kl. 08.30 - 15.30
  • Smedjebackens bibliotek, öppettider under perioden 15/6 - 16/8
    Måndag: 12-18
    Onsdag: 12-18
    Fredag:  12-15

Synpunkter på förslaget skall skriftligen inlämnas till Smedjebackens kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 777 81 Smedjebacken, senast den 14 augusti 2017.

Här finns mer information om planen

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-22
Webbredaktör: Annelie Tjernström

Mer information

Johanna Hedlund                      Fysisk planerare                            Tfn: 0240-66 00 32                            E-mail: johanna.hedlund@smedjebacken.se

Besöksadress:                    Malmgatan 14, Smedjebacken