Smedjebackens kommun, till startsida

Dags att mäta radon

Radonmätningar görs under perioden från oktober till och med april, dvs under eldningssäsongen. Radon är en radioaktiv gas som kommer från mark, byggnadsmaterial och dricksvatten.

Om årsmedelvärdet överskrider 200 Bq/m3 anses bostaden eller lokalen utgöra en fara (olägenhet) för människors hälsa, och då bör du radonsanera din bostad. Om ditt hus har mer än 200 Bq/mån har du dessutom rätt att söka bidrag för radonsaneringen. Bidraget täcker 50 % av saneringskostnaden upp till 25 000 kr. Radonbidraget söker du på www.boverket.selänk till annan webbplats

Hur gör jag för att mäta radon?

Du beställer dosor från ett radonlaboratorium och placerar ut dem enligt anvisningarna i förpackningen. Sedan får dosorna ligga i minst 2 månader innan du skickar tillbaka dem till laboratoriet för analys. Svaret kommer hem till dig när analysen är färdig.

Du kan också beställa dosor via den här länken

Vill du veta mer?

Du kan kontakta miljö- och byggkontoret på miljobygg@smedjebacken.se eller på tfn 0240-66 00 00.

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-21
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information

Miljö- och bygg
E-post: miljobygg@smedjebacken.se

Tfn: 0240-66 00 00