Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Natur och naturvård

Foto: Sanna Broman

I miljöbalken framgår bl.a. att naturen har ett skyddsvärde och människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl. Värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas och vårdas.

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar lokalt för tillsynen över kommunala naturreservat och strandskyddsområden.

Vidare är nämnden remissinstans för ärenden som rör skogliga åtgärder, grus- och bergtäkter, övriga naturreservat, vattenföretag m.m. I naturvården ingår också kalkningsverksamheten i försurade sjöar och vattendrag.

Vissa naturvårdsärenden handläggs också av Länsstyrelsen eller Skogsvårdsstyrelsen.

Sidan senast uppdaterad: 2019-11-12
Webbredaktör: Lena Johansson

Kontakt

Miljö- och byggkontoret

Tfn: 0240-66  00 00

E-post: miljobygg@smedjebacken.se

Besöksadress:
Malmgatan 14, Smedjebacken