Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Regler och krav

Cistern inomhus
Krav gäller på återkommande kontroll av cisterner (volym 1- 10 m³ ) som finns inomhus. På begäran av tillsynsmyndigheten ska du kunna visa upp kontrollrapporten.

Ofta ligger cisternen i en källare eller i ett garage. Rostangreppen kommer inifrån cisternen eller från läckande rörledningar i golvet. Om rörledningarna friläggs har du själv bättre kontroll över din anläggning.

Om din cistern inte går att inspektera runt om, betraktas den enligt föreskrifterna som en cistern i mark, även om den ligger inomhus och omfattas då av kraven för sådan. Om du är osäker på vad som gäller för din cistern - rådgör med ett ackrediterat företag.

Cistern ovan mark (även gårdscisterner och farmartankar)
Krav på återkommande kontroll gäller även cisterner (volym 1- 10 m³ ) ovan mark.

Kontrollrapporten ska hållas tillgänglig för tillsynsmyndigheten.

Markförlagda cisterner
I Smedjebackens kommun finns många oljecisterner som är nedlagda under jord. Cisternerna blev nedlagda på -60 och -70-talen och många av dem ligger fortfarande kvar.

Det finns flera skäl att vara observant på om det ligger en gammal oljecistern kvar på er fastighet. Cisternen kan börja läcka och orsaka skada på omgivningen. Dricksvattnet kan förorenas och saneringen kan bli kostsam. Dessutom kan det vara bra att veta om det ligger en cistern i marken om man ska göra grävarbeten på fastigheten.

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor ska en cistern antingen besiktas med återkommande intervaller eller tas ur bruk om cisternen inte används längre. Det går alltså inte att bara lämna den utan åtgärd.

Vidtas inte de åtgärder som krävs för att ta cisternen ur bruk ska den besiktas enligt de intervaller som gäller för den specifika cisternen (3, 6 eller 12 år). Detta gäller för alla cisterner, även de ovan jord.

Cistern inom vattenskyddsområde
Inom vattenskyddsområde ställs ytterligare krav i de fall mer än 250 liter brandfarlig vätska hanteras. Kontakta miljö- och byggkontoret om du bor inom ett vattenskyddsområde för information om reglerna för lagring av brandfarlig vätska.

Sidan senast uppdaterad: 2020-07-03
Webbredaktör: Lena Johansson

Kontakt

Miljö- och byggkontoret       

Tfn: 0240-66 00 00

E-post: miljobygg@smedjebacken.se

Besöksadress:                  Malmgatan 14, Smedjebacken