Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Installation av oljecistern

Vid installation av cistern i mark (mer än 1m³) och ovan mark (mer än 1m³ men högst 10 m³) samt rörledningar i mark och vid hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde, ska information lämnas till miljö- och byggkontoret minst fyra veckor i förväg. Cisterner som installeras inomhus är dock undantagna från informationsplikten.  

Med utomhus menas förutom områden i det fria, även öppna väderskydd.

Vid nyinstallation ska anordningarna genomgå konstruktionskontroll enligt föreskrifter från Naturvårdsverket och från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

På begäran av tillsynsmyndigheten ska du kunna visa upp kontrollrapporten från installationen.

Sidan senast uppdaterad: 2020-07-03
Webbredaktör: Lena Johansson