Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Oljecisterner

Alla cisterner inklusive farmartankar och villaoljecisterner omfattas av besiktningskrav. Undantaget är endast mobila anläggningar. Naturvårdsverket och MSB har utfärdat regler för hur en cistern för olja, dieselbrännolja, spillolja eller brandfarliga vätskor ska installeras och kontrolleras. Ägaren eller brukaren har ansvar för att det sker på rätt sätt.

En läckande oljecistern kan orsaka stor skada. Mindre läckage kan vara svåra att upptäcka, särskilt om de sker i mark eller från rörledningar i golvet. Skulle ett större läckage hända kan skadorna vara svåra att åtgärda och saneringskostnaderna bli dyra.

Miljö- och byggkontoret ser därför till att reglerna kring skötsel och hantering av cisterner större än 1 kubikmeter följs. För tillsyn av cisterner ovan mark som rymmer mer än 10 kubikmeter ansvarar Räddningstjänsten. Kraven på återkommande kontroll och att hålla kontrollrapporten tillgänglig för tillsynsmyndigheten är bindande enligt Naturvårdsverkets och MSBs föreskrifter.

Handläggning

Vid tillsyn bedöms varje cistern/anläggning utifrån de rådande förhållandena och risken för miljön. Om det finns en risk kan miljö- och byggnadsnämnden besluta om ytterligare krav med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808).Sidan senast uppdaterad: 2020-07-03
Webbredaktör: Lena Johansson