Smedjebackens kommun, till startsida

Märkning

Inom EU har vi ett omfattande regelverk för hur livsmedel ska märkas. Det är för att du som konsument inte ska bli vilseledd och för att du enkelt ska kunna se vad ett livsmedel innehåller.

Märkning gör att du enkelt kan jämföra pris och kvalitet mellan olika produkter. Viss märkning gör det även lättare för dig som konsument att välja nyttigare och miljövänligare alternativ.

Generellt ska färdigförpackade livsmedel märkas med:

  • Beteckning (exempelvis "kolsyrad läskedryck")
  • Bäst-före-datum eller sista förbrukningsdag
  • Förvaringsanvisning
  • Ingrediensförteckning i fallande ordning
  • Namn och kontaktuppgifter på tillverkare, förpackare eller säljare
  • Nettokvantitet (vikt eller volym)

Särskilda krav
För vissa typer av livsmedel ställs specifika krav i märkningen, till exempel ursprungsmärkning för nötkött, fisk samt alkoholhalt om varan innehåller mer än 1,2 volymprocent. Observera att det finns såväl undantag som utökad märkning för vissa typer av livsmedel. Särskilda krav i märkningen finns också för ingredienser som kan ge överkänslighetsreaktioner (allergener) exempelvis mjölk, ägg, soja, gluten, nötter. I sådana fall måste detta alltid tydligt märkas ut på livsmedlet.

Datummärkning
Datummärkning av livsmedel ska börja med dag, följt av månad och år.
Exempel:  
06 10 2009  
06 10 09  
6 oktober 2009  
6 okt 09

Det finns dock undantag då man endast behöver ange dag och månad, månad och år eller enbart år, beroende på livsmedlets hållbarhet.

Bäst-före-datum kontra sista förbrukningsdag
De flesta livsmedel ska även vara märkta med "bäst-före-datum" eller i vissa fall "sista förbrukningsdag". Livsmedel med bäst-före-datum ska hålla ytterligare en tid om det förvaras på rätt sätt i obruten förpackning. Livsmedel märkta med sista förbrukningsdag är mycket känsliga. Sista förbrukningsdagen är den sista dagen dessa livsmedel ska förbrukas om de förvarats på rätt sätt i obruten förpackning. De får inte säljas efter sista förbrukningsdagen.

Förpackningsdag och bakdag är frivillig information.

Felaktig märkning
Om du upptäcker en felaktig eller tvivelaktig märkning ska du i första hand uppmärksamma butiken och därefter kontakta miljö- och byggkontoret.

Symbolmärkningar
Symbolmärkningar så som KRAV, nyckelhålsmärkning eller olika typer av miljömärkning kontrolleras av de organisationer som tagit fram kriterierna för respektive symbol. Det innebär att miljö- och byggkontoret inte har tillsyn över dessa symbolmärkningar.

Sidan senast uppdaterad: 2020-07-03
Webbredaktör: Lena Johansson

Kontakt

Miljö- och byggkontoret         

Tfn: 0240-66 00 00

E-post: miljobygg@smedjebacken.se

Besökadress:                        Malmgatan 14, Smedjebacken

Mer information