Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) är en plan som pekar ut områden där det kan vara lättare att få strandskyddsdispens vid ansökan gällande byggnation av hus eller anläggningar som gynnar utveckling av landsbygden.
Planens mål är att utveckla landsbygden genom att ge möjlighet till attraktiva strandnära boenden och verksamheter. Samtidigt ska allmänheten ha fortsatt tillgång till stränderna, och djur- och växtliv ska skyddas. Totalt anges 62 LIS-områden i planen, de flesta områdena är lämpliga för bostadsbebyggelse, men några är endast lämpliga för verksamheter, t.ex. inom turistnäringen.

Planen är ett tillägg till den gällande översiktsplanen och antogs av Kommunfullmäktige 2011-02-21 (Laga kraft 2011-03-18). Här kan du ladda ner och läsa planenPDF (pdf, 9.1 MB).
 
Strandskyddslagen från 2009 innebär att kommunen kan  peka ut särskilda områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS-områden. Dessa områden ska pekas ut i översiktsplanen och innebär ökad möjlighet att ge strandskyddsdispens för att bygga hus eller anläggningar som gynnar utveckling av landsbygden.

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-01
Webbredaktör: Barbro Halvarsson

Kontakt

Miljö-och byggkontoret
777 81  Smedjebacken
Tfn växel: 0240-66 00 00
Fax: 0240-742 43
miljobygg@smedjebacken.se

Besöksadress:
Malmgatan 14, Smedjebacken

Mer information

Läs mer om strandskyddsdispens på kommunens sida,öppnas i nytt fönster eller läs mer om strandskyddslagen och LIS i regeringens proposition 2008/08:119 och på hemsidorna hos Naturvårdsverket länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta över LIS-områdenalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsens granskningsyttrandePDF (pdf, 566.9 kB)