Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Samråd om ny översiktsplan

Arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Smedjebackens kommun pågår. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Samrådet för Smedjebackens nya översiktsplan, pågår under perioden mellan den 16 oktober -17 december 2017. Samrådsversionen av översiktsplanen är ett första förslag på hur kommunens nya översiktsplan ska se ut.

Du kan ta del av handlingarna på Förvaltningshuset och miljö-och byggkontoret i Smedjebacken och på biblioteken i Smedjebacken och Söderbärke.

Synpunkter

Eventuella synpunkter kan lämnas skriftligen fram till och med den 16 december via formuläröppnas i nytt fönster, e-post eller brev.

E-post: Kommun@smedjebacken.se

Brev: Smedjebackens kommun, Kommunstyrelsen, 777 81 Smedjebacken

Skriftliga synpunkter på översiktsplanen utgör allmän handling. Synpunkterna kommer att behandlas i en samrådsredogörelse. Namn och adress kommer att registreras i ärendet, behandling sker enligt personuppgiftslagen.

Efter samrådet sammanställer kommunen de synpunkter som kommit in och omarbetar förslaget. Därefter ställs översiktsplanen ut igen, denna gång som så kallad granskningshandling.

Granskningen kommer att pågå under två månader våren 2018 och då finns det återigen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Därefter gör kommunen justeringar i planförslaget utifrån inkomna synpunkter innan kommunfullmäktige väntas anta den nya översiktsplanen i juni 2018

Till översiktsplanen finns även fördjupningar för Smedjebackens och Söderbärkes tätorter. Dessa kommer att tillsvidare gälla tillsammans med Översiktsplan för Smedjebackens kommun

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-01
Webbredaktör: Barbro Halvarsson

Kontakt

Miljö- och byggkontoret          

Ewa Dagwall Planerare                Tfn: 0240-66 0116    

E-post: kommun@smedjebacken.se

Besöksadress:                    Malmgatan 14, Smedjebacken

Mer information

PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.2 MB)

Övergripande kommunkartaPDF (pdf, 5.7 MB) 

Karta säker och tryggPDF (pdf, 3.8 MB)

Karta riksintressenPDF (pdf, 4.1 MB)

Karta livetPDF (pdf, 3.5 MB)  

Karta grönt, blått och gråttPDF (pdf, 3.5 MB)