Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Innan du startar en verksamhet

Innan du startar en verksamhet, finns det flera saker du bör tänka på.

  • Är verksamheten anmälningspliktig eller inte?
  • Behöver jag bygglov eller bygganmälan för det jag planerar?
  • Är lokalen lämplig för verksamheten?
  • Kommer livsmedel att lagas till eller serveras?
  • Kommer det att krävas tillsyn av verksamheten och i så fall; vad kostar det?
  • Vad kan hända om jag inte anmäler verksamheten?

Generellt om hälsoskyddsverksamheter

Verksamheten kan behöva anmälas till miljö- och byggkontoret. Kontakta miljö- och byggkontoret om du är osäker på om verksamheten behöver anmälas eller inte.

Välj en lokal som är lämplig för verksamheten. Vid anmälan om verksamheten tittar miljökontoret på lokalens inomhusmiljö, det kan vara t.ex. utformning, ventilation, buller, omklädningsrum och antal toaletter. Om lokalen är olämplig kan du tvingas att ändra den, eller i värsta fall, få förbud att använda den.

Anmälan måste göras senast sex veckor innan verksamheten ska starta.

Även ändring av verksamheten, eller om verksamheten upphör, ska anmälas till miljö- och byggkontoret.

Om du startar en verksamhet utan att lämna in anmälan, kan det leda till att en miljösanktionsavgift tas ut.

Anmälningspliktiga verksamheter

Anmälningspliktig är sådana verksamheter som kan medföra miljö- eller hälsorisker om de inte bedrivs på rätt sätt.

Läs mer om vilka verksamheter som är anmälningspliktiga på sidan "Anmälningspliktiga verksamheter". Det finns hygieniska verksamheter som inte är anmälningspliktiga. Dit hör bl.a. hårfriseringar, skönhetsbehandlingar och massage. Läs mer på sidan "Verksamheter utan anmälningsplikt".

Bygglov eller bygganmälan

Verksamheten kan också behöva bygglov eller bygganmälan. Ta därför alltid kontakt med miljö-och byggkontoret i ett tidigt skede. Det kan också vara så att verksamheten omfattas av obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Livsmedel

Om du kommer att tillaga och/eller servera livsmedel, kan du behöva registrera en livsmedelsanläggning. Det gör du också hos miljö- och byggkontoret. Läs mer under "Livsmedel, alkohol, tobak".

Kommunens tillsyn av verksamheter och kostnader för det

Miljö- och byggkontoret har tillsyn över de verksamheter som omfattas av miljölagstiftningen, livsmedelslagstiftningen och lagstiftningen inom strålsäkerhetsområdet. Kommunfullmäktige har fastställt timkostnad och de taxor och avgifter som kommunen har rätt att ta ut för sin tillsyn. Timavgift inom miljöbalkens område är 1000 kr/tim. Timavgift för tillsyn inom livsmedelsområdet är 1240 kr/tim.

Sidan senast uppdaterad: 2020-07-03
Webbredaktör: Lena Johansson