Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Häst

Hästen har under alla tider varit ett beundrat och älskat djur. Tidigare användes den mest som dragdjur, både i lantbruket och till transport. Idag används hästen främst för sport, avel och rekreation.

Idag finns det ca 360 000 hästar i Sverige. Enbart i Dalarnas län finns ca 18 800 hästar. Efter fotboll, så är ridsport den näst största ungdomsidrott vi har. Hästen har blivit ett vanligt inslag i hela landet.

Från den 1 mars 2019 gäller nya föreskrifter om hästhållning, läs mer i Jordbruksverkets föreskrifter till höger.  

Miljö- och byggkontoret har ansvar för miljötillsyn på lantbruk i kommunen, både på djurhållande gårdar och gårdar med enbart växtodling.

Gödsel

Vid hästhållning är det främst gödselhantering/lagring som kan medföra risk för miljön eller människors hälsa, t.ex. genom näringsläckage till sjöar och andra vattendrag, eller till dricksvattentäkter.

Hanteringen av gödsel, lagring och spridning, ska skötas på ett lämpligt sätt för miljön. Hästägaren är ansvarig för att djurhållningen eller verksamheten som bedrivs inte skadar miljön eller stör omgivningen.

Hästgödsel kan lagras på gödselplatta, i container eller liknande, eller vid tillfällig lagring, direkt på marken.


Sidan senast uppdaterad: 2020-07-03
Webbredaktör: Lena Johansson

Kontakt

Miljö- och byggkontoret

Tfn: 0240-66 00 00

E-post: miljobygg@smedjebacken.se

Besöksadress:                   Malmgatan 14, Smedjebacken