Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Radonmätning

Radondosor kan beställas under perioden 1 oktober tom 28 februari.

Du bör regelbundet utföra nya mätningar av radon i din bostad. Radonhalten i en bostad påverkas av flera olika faktorer, så som ventilation, levnadssätt och uppvärmning. Det kan vara lämpligt att mäta radonhalten i din bostad var tionde år eller om du utför åtgärder som kan påverka de tekniska förhållandena i bostaden, så som tilläggsisolering, byte av fönster eller att ventilationen har ändrats. Radongashalten kan stiga i ett hus som tidigare har haft låga halter av radon. Materialet i ett hus åldras och kan därför släppa igenom radon som finns i marken.

Om årsmedelvärdet överskrider riktvärdet på 200 Bq/m³ anses bostaden eller lokalen utgöra olägenhet för människors hälsa. Riktvärdet ska ses som en övre gräns för acceptabel risk, men rekommendationen är att alltid försöka få ner radonhalten till en så låg nivå som möjligt.

Långtidsmätning
Gör en långtidsmätning om du vill ha säkra och juridiskt giltiga värden.
Mättiden är minst två månader och mätningen görs under eldningssäsongen,
perioden 1 oktober till 30 april. Den vanligaste metoden för att mäta
radon är med hjälp av spårfilm.

Snabbmätning
Snabbmätningar bör göras i minst 7 dygn, men kan även göras kortare tid. Mätningen är endast vägledande och kan till exempel användas om du vill köpa hus och vill ha ett snabbt svar. Snabbmätningar kan göras när som helst under året. Resultat av snabbmätningar är bara rådgivande och kan inte användas för
myndighetsbeslut

Mätning i dricksvatten                                                                                       Det går bra att mäta radon i dricksvatten hela året. 

Beställning av radonmätning                                                                           Det finns flera olika leverantörer av radonmätningar. På www.swedac.selänk till annan webbplats kan du se vilka företag som är ackrediterade för att utföra radonmätningar. Du kan beställa mätning via företagen. Genom Miljö- och byggkontoret kan du beställa mätning av radon i luft. 

Vid beställning genom Miljö- och byggkontoret får kommunen en kopia på analysrapporten.

Radonmätning

Mät radon under eldningssäsongen (1 oktober - 30 april) i minst två månader. Dosorna ska i första hand placeras i sovrummet och i vardagsrummet.

Mätning av villa
En detektor per våningsplan behövs där det finns boutrymme (gillestuga räknas t.ex. som boutrymme). Har du t.ex. tre våningsplan i din villa behövs tre detektorer.

Mätning av lägenhet
Två detektorer per lägenhet behövs.

Sidan senast uppdaterad: 2020-10-19
Webbredaktör: Lena Johansson

Kontakt

Miljö- och byggkontoret
E-post: miljobygg@smedjebacken.se

Besöksadress:
Malmgatan 14, Smedjebacken