Smedjebackens kommun, till startsida

KARTPORTAL

Här har vi samlat våra kartor som kan vara av allmänt intresse. Alla kartor är zoomnings- och klickbara för att få ytterligare information om de olika objekten. Klicka på rubrikerna nedan för att komma till de olika kartorna.

Detaljplanerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här finns samtliga detaljplaner som vunnit laga kraft i Smedjebackens kommun. Detaljplanerna anger i detalj vad man får bygga, hur man får bygga och för vilka ändamål. Detaljplanerna varierar i storlek och omfattar alltifrån en enda fastighet till ett större område bestående av många kvarter.

Solkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Solkartan är en grov, men bra utgångspunkt för att bedöma förutsättningarna för solcellspaneler på ditt hus, garage eller ditt företag. Vill ni veta mer, kontakta energi- och klimatrådgivaren direkt: jacob.holgersson@ludvika.se.

VA-Verksamhetsområdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ett verksamhetsområde för vatten och avlopp är ett avgränsat område inom vilket VA-försörjningen sker genom kommunala VA-anläggningar. För att kunna koppla in sig till kommunalt dricksvatten, spillvatten och dagvatten, krävs att fastigheten ligger inom ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst. Kartan visar var verksamhetsområdena i Smedjebackens kommun finns.

Badplatserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att säkerställa rent och tryggt badvatten tas bakterieprov på alla 12 bad, minst en gång under sommarsäsongen. De största badplatserna, dvs Risingsbo, Prästa, Hagge, Hagudden och Gladtjärn testas tre gånger per sommar med början i juni och avslut i augusti.

Hundar och hästar får inte bada på de kommunala badplatserna under badsäsongen.Badplatserna drivs och sköts av olika föreningar men helhetsansvaret vilar på kommunen. Om något är trasigt eller vid nedskräpning av badplatsen, kontakta gärna Anette Hultberg, driftledare på telefon: 0240 - 66 05 09.

LIS-områdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) är en plan som pekar ut områden där det kan vara lättare att få strandskyddsdispens vid ansökan gällande byggnation av hus eller anläggningar som gynnar utveckling av landsbygden. Planens mål är att utveckla landsbygden genom att ge möjlighet till attraktiva strandnära boenden och verksamheter. Samtidigt ska allmänheten ha fortsatt tillgång till stränderna, och djur- och växtliv ska skyddas.

LIS i mobilen!

Om du vill besöka något eller några LIS-områden kan du använda dig av appen ArcGIS Online. Med hjälp av appen kan du se på LISkartan vart du befinner dig någonstans i LIS-områden, om du är i eller utanför området osv. Appen finns för Windows Phone, Android och iOS och laddas ned gratis på respektive appbutik.

Lediga tomterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunen äger ett antal tomter för permanent- och fritidsboende samt industriändamål. För närvarande finns ingen tomtkö. De lediga villatomterna är inritade som gröna ytor i kartan och industritomterna har orange färg. För ytterligare information, hör gärna av dig till tekniska.kontoret@smedjebacken.se, tfn 0240-66 00 00.

Kommunal marklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På den här kartan finns all mark som Smedjebackens kommun äger inritad. Det är både större och mindre fastigheter

Återvinninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På återvinningsstationerna kan man lämna förpackningar av papper, plast, glas och metall för återvinning. Tidningar, reklam och annat pappersmaterial tas också emot. Alla andra typer av avfall skall lämnas till en återvinningscentral. Det finns en i Smedjebacken, Humboberget och en i Söderbärke.

Städning och tömning av återvinningsstationerna

Det är FTI (Förpacknings och Tidnings-Insamlingen) som sköter återvinningsstationerna. Om du ser en återvinningsstation som behöver städas eller där behållare behöver tömmas är vi tacksamma om du ringer in till dem på telefonnummer 0200-88 03 11. Du kan även rapportera dina synpunkter om återvinningsstationer på FTI:s hemsida.

Återvinningscentralerna drivs av SEAB och har begränsade öppettider som varierar över året. På en återvinningscentral kan alla typer av avfall lämnas. För en fullständig förteckning av vad som tas emot, se SEAB:s hemsida.

Cykelvägarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Denna karta visar vilka cykelvägar som finns i centrala Smedjebacken. De röda heldragna linjerna är rena GC-vägar och de streckade linjerna är områden där även annan trafik förekommer, såsom gående eller motortrafik. Dessa områden är i allmänhet anslutningar mellan GC-vägarna. Dock handlar det inte om några hårt trafikerade vägar.

Hundlatrinerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I Smedjebackens centrum finns ett antal stationer utplacerade som tillhandahåller gratis avfallspåsar för hundbajs. Dessa påsar levereras av företaget Tikspac och är reklamfinansierade. Påsarna ska sedan slängas i närbelägen hundlatrin, oftast finns en sådan på samma ställe som påsarna.
Därutöver finns ett större antal latriner som inte tillhandahåller påsar.

Tekniska kontoret ansvarar för drift och underhåll av kommunens parker, lek- och badplatser samt hundlatriner. Kontakt: tfn: 0240 - 66 05 03.                        e-post: tekniska.kontoret@smedjebacken.se

Laddningsstolpar för elbilarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En karta som visar var i Smedjebackens kommun som det finns laddningsstolpar för elbilar.

Sidan senast uppdaterad: 2020-06-29
Webbredaktör: Lena Johansson

Kontakt

Miljö- och byggkontoret
Åsa Lundin GIS-samordnare        Tfn: 0240-66 01 82

Barbro Halvarsson GIS-tekniker   Tfn: 0240-66 01 74

E-post: miljobygg@smedjebacken.se

Tekniska kontoret
E-post: tekniska.kontoret@smedjebacken.se
Tfn: 0240-66 00 00

Besöksadress:
Malmgatan 14, Smedjebacken