Strategi för Söderbärke centrum

Strategin är ett verktyg för att utveckla Söderbärke centrum. I framtagningen av den har Smedjebackens kommun försökt att: utveckla platser, samordna processer, skapa förankring samt fånga upp goda idéer, behov och potential. Detta har kommunen bland annat gjort genom att ha olika typer av dialogmöten och riktade träffar. Det finns flertalet justeringar i strategin efter tidigare dialoger och det är sannolikt att det blir ytterligare ändringar.

Sidan senast uppdaterad: