Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogrammet är kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen, kommunen jobbar aktivt med bostadsförsörjning för att skapa förutsättningar som möter efterfrågan och behovet hos invånarna.

Syftet med planeringen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbered och genomförs.

Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun planera för att medborgarna ska kunna leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Bostadsförsörjningsprogrammet är kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen, kommunen jobbar aktivt med bostadsförsörjning för att skapa förutsättningar som möter efterfrågan och behovet hos invånarna.

Synpunkter på förslaget ska skriftligen lämnas till:
Smedjebackens kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
777 81 Smedjebacken

Eller med e-post till:
miljobygg@smedjebacken.se
senast 2023-05-17.

För kännedom

Det finns möjlighet att lämna synpunkter via den digitala kartberättelsen.

Sidan senast uppdaterad: