Algblomning

På sommarhalvåret kan solljuset göra att alger växer till snabbt och orsaka så kallad algblomning. Algerna kan ge upphov till förgiftning, hudirritation och ögonbesvär

Algblomning förekommer både ute till havs, vid kuster och i sjöar och vattendrag, främst under högsommaren och hösten. Blomningarna har olika färg och utseende beroende på mängd och art.

Algerna kan göra vattnet giftigt. Giftigheten varierar mellan olika arter, men kan också variera inom en och samma art.

Algblomningen är tillfällig och brukar försvinna på några dagar när vinden vänder.

Små barn och husdjur bör inte vara i kontakt med vattnet

Små barn bör inte bada i vatten med algblomning då de lätt kan få i sig vatten vid bad. Vuxna kan bada. Det viktiga är att inte svälja vattnet , men algerna kan även ge exempelvis hudirritationer om du badar, så det är en bra idé att duscha efteråt..

Tamdjur som hundar och boskap bör inte gå nära vattnet då de kan dricka vattnet och då finns risk för förgiftning.

Vilka är symptomen?

De första symptomen vid förgiftning är likartade hos människa och djur: illamående, kräkningar, diarré och eventuellt feber. Man kan även drabbas av hudirritationer och ögonbesvär. Om du får något av dessa symptom bör du ta kontakt med läkare.

Husdjur som uppvisar symtom bör uppsöka veterinär så fort som möjligt.

Använd inte vattnet till matlagning

Alggifterna förstörs inte av kokning, så tänk på att inte koka till exempel potatis i vatten med algblomning.

På havs- och vattenmyndighetens sida hittar du mer information om algblomning. Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: